MENU
Aula_close Layer 1

DUS


Grundlaget for DUS

DUS er en forkortelse for Det udvidede Samarbejde, som er samarbejdet mellem skole og det socialpædagogiske tilbud, som gives i Aalborg Kommune til børn fra 0. til 6. årgang. Med dette navn ønsker Aalborg Kommune at signalere det formaliserede samarbejde inden for folkeskolens rammer mellem pædagoger og lærere. DUS-ordningens pædagogiske hovedformål er at støtte barnets alsidige udvikling i et trygt og udviklende miljø med stabile voksenrelationer. DUS-ordningen supplerer hjemmet omkring opdragelse, skolens læring og barnets overordnede dannelse. Det er DUS-ordningens opgave at give børnene størst mulig livskvalitet og medvirke til udvikling af deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Dette sker bl.a. gennem leg, læring, kommunikation, æstetik og skabende virksomhed.