MENU
Aula_close Layer 1

Skolen

Værdigrundlag 

Værdiordene er både et udtryk for skolens nuværende praksis, men også forstået som værdier og mål, der ønskes praktiseret fremadrettet.

På Hals Skole lægger vi vægt på følgende værdiord:

 • Trivsel
 • Ansvarlighed
 • Faglighed
 • Udviklende kultur

Det betyder, at Hals Skole skal være stedet, hvor, der tilstræbes at:

Trivsel

 • børn og unge samt skolens ansatte trives godt med det daglige samarbejde, samvær og personlige udfordringer.
 • den enkelte opleves som værdifuld i skolens fællesskab.
 • der er åbenhed og tillid til hinanden i alle sammenhænge og på alle niveauer.
 • der er plads til forskellighed.

 

Ansvarlighed

 • alle har en ansvarlig indstilling og lever op til indgåede aftaler og krav til hinanden.
 • teamene samarbejder om at skabe et godt læringsmiljø, der bærer præg af en god tone og system i tingene.
 • børn og unge formår at løse frie opgaver og udnytte skolens rum og materialer forsvarligt.
 • skole og hjem samarbejder om at etablere gode arbejdsvaner og samværsformer.
 • der samarbejdes om fælles mål og aftaler på tværs af alle forskellige afdelinger på skolen.
 • der er en åben og handlekraftig kultur, hvis der bliver kendskab til problemfelter.
 • forældrene inddrages i relevante situationer i samspillet omkring det enkelte barn.

 

Faglighed

 • teamene samarbejder om at udvikle skolens pædagogiske praksis blandt andet ved at praktisere målsætninger og efterfølgende løbende evaluering samt lave opfølgning herpå.
 • give den enkelte elev de rette udfordringer, selv om der kan være stor forskellighed i livsvilkår og den baggrund, man har som barn og ung.
 • tage udgangspunkt i børn og unges styrkesider i form af f.eks. kompetencer og potentialer.
 • den enkelte gør sit bedste ved at udnytte sine faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • der er, på såvel det faglige som det personlige og sociale plan, forskellige måder at lære på.
 • der arbejdes i forskellige organisationsformer (fx holddannelse, gruppearbejde), der optimerer samvær, samarbejde og læring.

 

Udviklende Kultur

 • vi er aktive med udviklingen, idet der skal være plads til at afprøve og gennemføre forskellige nye tiltag på alle niveauer.
 • de bedste tiltag og ideer udnyttes og udvikles ved at lave systematisk deling af viden og erfaringer.
 • der arbejdes med mange pædagogiske tilgange og organisationsformer for at tilgodese, at der er flere måder at lære på.
 • børn-unge og medarbejdere gives mulighed for selvvirksomhed, oplevelse og udvikling af æstetiske værdier.
 • forældre deltager aktivt i forskellige aktiviteter og bidrager med deres erfaring og kompetencer.
 • der er en naturlig forankring i lokalsamfundet – natur, kultur, samarbejde med kirke mv.
 • vi værdsætter traditioner, der skaber sammenhæng og fællesskab og udvikler samtidigt skolen, så den lever op til nutidige krav.
 • vi vægter fællesarrangementer med væsentligt praktisk/musisk indhold, som fastelavnsfest, musical, krybbespil og fællessamlinger.