MENU
Aula_close Layer 1

Udeskole

Læs:  10 Gode grunde til at vi arbejder med udeskole ude

Udeskole - undervisning på Hals Skole

På Hals Skole prioriterer vi udeskole. Vi har gennem de seneste år udviklet en udeskole-kultur, som understøttes af fantastiske rammer i udemiljøet. Vi har fået etableret en stor undervisningspavillon med indlagt strøm, vand og WIFI, så den kan bruges i alle undervisningssammenhænge. I forbindelse med denne er der opført shelters med plads til 32 overnattende. Ydermere har vi en lækker bålhytte og to pizzaovne, som kan bruges til at tilberede alle de friske råvarer, som vi dyrker i vores skolekøkkenhave. Pt. er vi ved at bygge et hønsehus og en gedefold. I den nærmeste fremtid vil der blive etableret en sø, som skal bruges til biologiske og fysiske undersøgelser. Det beskrevne udemiljø ligger op ad å, skoleskov og åbne eng områder, hvilket gør det naturligt, at disse bruges i undervisningen. Vores udeskoleområder rummer fortsat mulighed for udvikling, og vi er i konstant proces for at skabe de bedste vilkår for undervisningen. Området er åbent for både naboskoler og lokalsamfund. 

Vi arbejder med udeskole for bedre at kunne sikre os, at undervisningen lever op til kravene om øget bevægelse i undervisningen og inddragelse af det omkringliggende miljø. Desuden bestræber vi os på at gøre undervisningen mere praktisk orienteret, da vi på denne måde mener, at vi bedre kan fastholde og motivere alle elever. En udeskole vil, gennem eksperimenterende, undersøgende og praktisk undervisning, øge det faglige niveau på Hals Skole.

Artikel om udeskole 

Artikel om "Grønt flag"

Etablering af Hals Natur- og Aktivitetspark - FASE 1

Etablering af Hals Natur- og Aktivitetspark - FASE 2